Năng lực sản xuất

Thương hiệu
Thuần Việt

02
Nhà máy sản xuất

Dịch vụ đẳng cấp
24/7

Sản Xuất
5.000 tấn / tháng

G7
Công nghệ G7

Thiết bị
Phủ UV

VĂN PHÒNG

A. Văn phòng Hà Nội

B. Văn phòng TP. HCM

 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Nhà máy tại Long An

Số 702 KCN Hoàng Gia – X.Mỹ Hạnh Nam – H.Đức Hòa – Long An – Việt Nam